காஞ்சிபுரம் தொகுதி கொடி ஏற்றும் நிகழ்வு

11

01/08/2021- அன்று காஞ்சிபுரம் சட்டமன்றத் தொகுதிக்கு உட்பட்ட கிழக்கு ஒன்றியத்தில் உள்ள மேல்பொடவூர் கிராமத்தில் புலிக்கொடி ஏற்றப்பட்டது இதில் காஞ்சிபுரம் சட்டமன்றத் தொகுதி பொறுப்பாளர்கள், கிழக்கு ஒன்றிய பொறுப்பாளர்கள் மற்றும் உறுப்பினர்கள் கலந்து கொண்டனர்.