குடியாத்தம் சட்டமன்ற தொகுதி மரக்கன்று நடுதல் விழா

15

27.06.2021 அன்று
குடியாத்தம் சட்டமன்ற தொகுதி ,
பேர்ணாம்பட் நடுவன் ஒன்றியம்,
பரவக்கல் ஊராட்சி, பனந்தோப்பு
கிராமத்தில், சுற்றுச்சூழல் பாசறை முன்னெடுப்பில், மரக்கன்றுகள் நடப்பட்டது.

இவன்
குடியாத்தம் தொகுதி
தகவல் தொழில்நுட்ப பாசறை
இணை செயலாளர்
பிரியன்
8825533452