அம்பத்தூர் தொகுதி உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நிகழ்வு

7

அம்பத்தூர் சட்டமன்றத் தொகுதி 86ஆவது வட்டத்தில் ஐ.சி.எப் காலனி பிரதான சாலையில் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நடைபெற்றது.