அம்பத்தூர்

அம்பத்தூர் சட்டமன்றத் தொகுதி 90ஆவது வட்டம் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்

அம்பத்தூர் சட்டமன்ற தொகுதி 90ஆவது வட்டத்தில் சௌந்தர்யா காலனி-லியோ பள்ளி சாலையில் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நடைபெற்றது.  

அம்பத்தூர் சட்டமன்றத் தொகுதி உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்

அம்பத்தூர் சட்டமன்ற தொகுதி 93ஆவது வட்டத்தில் கங்கை அம்மன் நகர் பிரதான சாலையில் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நடைபெற்றது.  

அம்பத்தூர் தொகுதி 85ஆவது வட்டம் பெருந்தலைவர் ஐயா காமராசர் புகழ் வணக்கம் நிகழ்வு

அம்பத்தூர் சட்டமன்றத் தொகுதி 85ஆவது வட்டத்தில் பெருந்தலைவர் ஐயா காமராசருக்கு புகழ் வணக்கம் செலுத்தப்பட்டு பொது மக்களுக்கு இனிப்பு வழங்கப்பட்டது.  

அம்பத்தூர் தொகுதி 84ஆவது வட்டம் பெருந்தலைவர் ஐயா காமராசர் புகழ் வணக்கம் நிகழ்வு

அம்பத்தூர் சட்டமன்றத் தொகுதி 84ஆவது வட்டத்தில் பெருந்தலைவர் ஐயா காமராசருக்கு புகழ் வணக்கம் செலுத்தப்பட்டு பொது மக்களுக்கு இனிப்பு வழங்கப்பட்டது.  

அம்பத்தூர் தொகுதி 87ஆவது வட்டம் பெருந்தலைவர் ஐயா காமராசர் புகழ் வணக்கம் நிகழ்வு

அம்பத்தூர் சட்டமன்றத் தொகுதி 87ஆவது வட்டத்தில் பெருந்தலைவர் ஐயா காமராசருக்கு புகழ் வணக்கம் செலுத்தப்பட்டு பொது மக்களுக்கு இனிப்பு வழங்கப்பட்டது.  

அம்பத்தூர் சட்டமன்றத் தொகுதி 84ஆவது வட்டம் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நிகழ்வு

அம்பத்தூர் சட்டமன்றத் தொகுதி 84ஆவது வட்டத்தில் சாவடி தெரு அரசு பள்ளிக்கு அருகில் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நடைபெற்றது.  

அம்பத்தூர் தொகுதி 89ஆவது வட்டம் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நிகழ்வு

அம்பத்தூர் சட்டமன்றத் தொகுதி 89ஆவது வட்டத்தில் ஆபீசர் காலனி அருகில் உள்ள வட்ட நகர் பகுதியில் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நடைபெற்றது.  

அம்பத்தூர் சட்டமன்றத் தொகுதி கருப்பு சூலை நாள் நினைவேந்தல் முன்னெடுக்கப்பட்டது

அம்பத்தூர் சட்டமன்றத் தொகுதியின் கட்சி அலுவலகத்தில் கருப்பு சூலை நாள் நினைவேந்தல் நடைபெற்றது, 60 உறவுகள் நிகழ்வில் பங்கேற்று மலர்வணக்கம் செலுத்தினர்.  

அம்பத்தூர் தொகுதி புலிக்கொடியேற்ற நிகழ்வு

அம்பத்தூர் சட்டமன்றத் தொகுதி 89ஆவது வட்டத்தில் கிருஷ்ணா நகர் வினைதீர்த்த விநாயகர் கோவில் அருகில் (பாரத் எரிபொருள் விற்பனை நிலையம் எதிரில்) அமைந்திருந்த கொடிக் கம்பம் புதுப்பிக்கப்பட்டு புலிக்கொடியேற்றம் நடைபெற்றது.  

அம்பத்தூர் தொகுதி உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நிகழ்வு

அம்பத்தூர் சட்டமன்றத் தொகுதி 86ஆவது வட்டத்தில் ஐ.சி.எப் காலனி பிரதான சாலையில் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நடைபெற்றது.