விருகம்பாக்கம் தொகுதி பசிப்பிணி போக்கும் நிகழ்வு.

7

விருகம்பாக்கம் தொகுதி பசிப்பிணி போக்கும் தொடர் நிகழ்வின் பதிநான்காம் நாள் களப்பணி.
கேகேநகர் 100 அடி சாலையில் ஆதரவற்ற 20 நபர்களுக்கு மதிய உணவாக தக்காளிசாதம் வழங்கப்பட்டது.
களப்பணிசெய்த திரு.ராம்,திரு விசால்குமார் ஆகியோரை வாழ்த்துகிறோம்..

மணிகண்டன்
தொகுதிச்செயலாளர்.