திருநெல்வேலி தொகுதி கபசுர குடிநீர் வழங்குதல்

36

திருநெல்வேலி தொகுதி,மானூர் மேற்கு ஒன்றியம் வெள்ளாளன்குளம் கிராமத்தில் இரண்டாவது நாளாக இன்று நமது கட்சி சார்பாக கபசுர குடிநீர் வழங்கப்பட்டது.தொடர்ச்சியாக இன்று 38 வது நாளாக வழங்கப்பட்டு வருகிறது.
செய்தி தொடர்பாளர் 8428900803.