திருச்செந்தூர் தொகுதி நலிவுற்றோருக்கு உணவு வழங்கல்

5

5.6.2021
திருச்செந்தூர் தொகுதி  நாசரேதில் 12வது நாளாக 54 பேருக்கு கறிக்குளம்பு சாப்பாடு வழங்கப்பட்டது.

நாசரேத் நாம் தமிழர் கட்சி
7598322136