ஒட்டப்பிடாரம் தொகுதி ஐயா மணிவண்ணன் அவர்கள் புகழ்வணக்க நிகழ்வு

11

ஒட்டப்பிடாரம் தொகுதி தூத்துக்குடி மேற்கு ஓன்றியம் கீழத்தட்டாபாறை கட்சி தலமை அலுவலகத்தில் வைத்து ஐயா மணிவண்ணன் அவர்களுக்கு புகழ் வணக்கம் செலுத்தப்பட்டது புவனேந்திரன் செய்தி தொடர்பாளர் 9629372564