ஏற்காடு தொகுதி கபசுர குடிநீர் நிகழ்வு

18

ஏற்காடு சட்டமன்ற தொகுதி
நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக
ஏற்காடு ஒன்றியம் செம்மநத்தம் கிராமத்தில்
பொது மக்களுக்கு கபசுர குடிநீர் வழங்கப்பட்டது
இந்நிகழ்வில் ஒன்றிய செய்தி தொடர்பாளர்
திரு. தாமஸ் கலந்து கொண்டார்
மற்றும் உறவுகள் திரளாக கலந்து கொண்டனர்

எண்:7448653572