குளச்சல் தொகுதி – வாக்கு சேகரிப்பு.

74

குளச்சல் தொகுதி முளகுமூடு பேரூராட்சிக்குட்பட்ட குழிக்கோடு பகுதிகளில் வீடு வீடாக வாக்கு சேகரிக்க பணி நடைபெற்றது.