உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்-திருப்பத்தூர் தொகுதி

74

சிவகங்கை மாவட்டம் திருப்பத்தூர் தொகுதி எஸ்.புதூர் ஒன்றியம் மற்றும் தகவல்தொழில்நுட்பப் பாசறை சார்பாக 20/12/2020 பிற்பகல் 2.00 அளவில்
உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நடைபெற்றது.