அண்ணா நகர் தொகுதி – மேற்கு பகுதி அலுவலகம் திறப்புறப்பு

38

அண்ணாநகர் தொகுதி மேற்கு பகுதியின் சார்பாக தேர்தல் பணிமனை MMDA பிரதான சாலையில் தைப்பூச திருநாள் அன்று திறக்கப்பட்டது!.