வந்தவாசி தொகுதி – கொடியேற்று விழா

39

16/01/2021 அன்று வந்தவாசி வடக்கு ஒன்றியம் சலுகை கிராமம் உத்திரமேரூர் கூட்டு சாலையில் நாம் தமிழர் கட்சி கொடி சிறப்பாக ஏற்றப்பட்டது