மதுரை வடக்கு தொகுதி – மாதாந்திர  கலந்தாய்வு கூட்டம்

101

மதுரை வடக்கு தொகுதி நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக 30/12/2020 ஐயா நம்மாழ்வார் நினைவேந்தல் புகழ் வணக்க நிகழ்வு

03/01/2021 அன்று மாதாந்திர கலந்தாய்வு கூட்டம் நடைபெற்றது