மதுரை வடக்கு தொகுதி – கொடியேற்றும் நிகழ்வு

53

மதுரை வடக்கு தொகுதி அண்ணாநகர் பகுதி மேலமடை பாண்டிகோவில் கண்மாய் அருகில் 23.01.2021 அன்று புலிக்கொடியேற்றும் நிகழ்வு நடத்தப்பட்டது