திருச்சி கிழக்கு  தொகுதி – தெருமுனை பிரச்சாரக் கூட்டம்

90

திருச்சி கிழக்கு  சட்டமன்ற தொகுதிக்கு உட்பட்ட 61வது வட்டம்
வானவூர்தி நிலையம் பகுதியில் 02.01.2021 சனிக்கிழமை சரியாக மாலை
5 மணி முதல் 8 மணி வரை கொள்கை விளக்க தெருமுனை பிரச்சாரக் கூட்டம்  சிறப்பாக நடைபெற்றது.