கிணத்துக்கடவு தொகுதி – தூண்டறிக்கை வழங்குதல்

20

மத்திய அரசின் வேளாண் சட்டத்தில் உள்ள தீமைகளை துண்டறிக்கைகள் மூலம் வழங்கும்  களப்பணியில்  கோவை கிணத்துக்கடவு தொகுதி பொறுப்பாளர்கள்.