பொன்மனை பேரூர் – பொறுப்பாளர் தேர்வு கலந்தாய்வு

8

பொன்மனை பேரூர் கலந்தாய்வில் இன்று தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட நிர்வாகிகள் சிறப்பாக செயல்பட வாழ்த்துக்கள் !