மதுரை – வேளாண் சட்டங்களை எதிர்த்து ஆர்ப்பாட்டம்

5

மத்திய அரசு கொண்டு வந்த வேளாண் சட்டங்களை எதிர்த்தும் விவசாயிகளின் போராட்டத்தை ஆதரிக்கும் வகையில் மதுரை மண்டலம் நாம் தமிழர் கட்சி ஆர்ப்பாட்டத்தை முன்னெடுத்தது.