காட்டாத்துறை பகுதி – சமூக நலப்பணி

24

காட்டாத்துறை ஊராட்சி நெடியாங்கோடு செல்லும் சாலை சந்திப்பில் குவிந்திருந்த குப்பைகளை அகற்றும் பணியில் கலந்துகொண்டு களப்பணியாற்றிய உறவுகள் ஒவ்வொருவருக்கும் புரட்சி வாழ்த்துக்கள்