பத்மநாபபுரம் – தொகுதி கலந்தாய்வு கூட்டம்

20

பத்மநாபபுரம் தொகுதி கலந்தாய்வில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட நிர்வாகிகள் மற்றும் செயல் திட்டம் வகுத்த உறவுகள் அனைவரும் சிறப்பாக செயல்பட வாழ்த்துக்கள் !