விளவங்கோடு தொகுதி – புதிய வேளாண் சட்டத்திற்கு எதிராக கண்டன ஆர்ப்பாட்டம்

16

மத்திய அரசின் 3 புதிய வேளாண் சட்டத்திற்கு எதிராக விளவங்கோடு தொகுதி சார்பாக குழித்துறையில் நடைபெற்ற கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்தில் கலந்துகொண்ட உறவுகளுக்கு புரட்சி வாழ்த்துக்கள் !