விக்கிரவாண்டி தொகுதி – கிளை கட்டமைப்பு

42

15.11.2020 அன்று நங்காத்தூர்
மண்டகப்பட்டு மற்றும் நேமூர் இந்திரா நகர் ஆகிய கிராமங்களில் புதிய கிளை கட்டமைக்கப்பட்டது