திருச்சி கிழக்கு சட்ட மன்ற தொகுதி -உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்

38

திருச்சி கிழக்கு சட்ட மன்ற தொகுதிக்கு உட்பட்ட திருச்சி 61வதுவட்டம் எம்.கே.டி காலனி பகுதியில் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் சிறப்பாக நடைபெற்றது.