சிவகாசி தொகுதி – சாலையை சுத்தம் செய்யும் நிகழ்வு

9

சிவகாசி தொகுதியில் காலை சிவகாசி பேருந்து நிலையம் ஆரம்பம் முதல் சிற்றுந்து நிறுத்துமிடம் வரையிலான சாலையில் கிடக்கும் 9 மூட்டை அளவு புழுதி மண் நாம் தமிழர் கட்சி சிவகாசி தொகுதி உறவுகளால் அகற்றி சுத்தம் செய்யப்பட்டது.