சிவகாசி தொகுதியில் கபசுரக்குடிநீர் வழங்கும் நிகழ்வு

கபசுரக்குடிநீர் வழங்கும் நிகழ்வு ஜுன் 20, 2021 ஞாயிற்றுக்கிழமை சிவகாசி தொகுதியில் கீழ்க்கண்ட பகுதிகளில் நடைபெற்றது. சத்யா நகர் கிழக்கு பகுதி (திருத்தங்கல் நகரம்) - மாணவர் பாசறை சார்பாக கபசுரக்குடிநீர் வழங்கப்பட்டது. +91 9159139098 #NTK...

சிவகாசி தொகுதியில் கபசுரக்குடிநீர் வழங்கும் நிகழ்வு

கபசுரக்குடிநீர் வழங்கும் நிகழ்வு மற்றும் ஆணைக்குட்டம் அணையை பார்வையிடும் நிகழ்வு ஜுன் 20, 2021 ஞாயிற்றுக்கிழமை சிவகாசி தொகுதியில் கீழ்க்கண்ட பகுதிகளில் நடைபெற்றது. நிகழ்வு 1 கபசுரக்குடிநீர் வழங்கும் நிகழ்வு 1. அதிவீரன்பட்டி (சுக்கிரவார்பட்டி ஊராட்சி) -...

சிவகாசி தொகுதியில் கபசுரக்குடிநீர் வழங்கும் நிகழ்வு

கபசுரக்குடிநீர் வழங்கும் நிகழ்வு ஜுன் 8, 2021 செவ்வாய்க்கிழமை காலை 7 மணி அளவில் சிவகாசி தொகுதியில் கீழ்க்கண்ட பகுதிகளில் நடைபெற்றது. நிகழ்வு நடைபெற்ற இடங்கள் மற்றும் முன்னேற்பாடு 1. தெற்கு தெரு (சிவகாசி) -...

சிவகாசி தொகுதியில் கபசுரக்குடிநீர் வழங்கும் நிகழ்வு மற்றும் கிருமிநாசினி தெளிக்கும் நிகழ்வு

கபசுரக்குடிநீர் வழங்கும் நிகழ்வு மற்றும் கிருமிநாசினி தெளிக்கும் நிகழ்வு ஜுன் 9, 2021 புதன்கிழமை காலை 7 மணி அளவில் சிவகாசி தொகுதியில் கீழ்க்கண்ட பகுதிகளில் நடைபெற்றது. நிகழ்வு நடைபெற்ற இடங்கள் மற்றும் முன்னேற்பாடு 1....

சிவகாசி தொகுதியில் கபசுரக்குடிநீர் வழங்கும் நிகழ்வு மற்றும் கிருமிநாசினி தெளிக்கும் நிகழ்வு

கபசுரக்குடிநீர் வழங்கும் நிகழ்வு மற்றும் கிருமிநாசினி தெளிக்கும் நிகழ்வு ஜுன் 10, 2021 வியாழக்கிழமை காலை 7 மணி அளவில் சிவகாசி தொகுதியில் கீழ்க்கண்ட பகுதிகளில் நடைபெற்றது. நிகழ்வு நடைபெற்ற இடங்கள் மற்றும் முன்னேற்பாடு 1....

சிவகாசி தொகுதியில் கபசுரக்குடிநீர் வழங்கும் நிகழ்வு

கபசுரக்குடிநீர் வழங்கும் நிகழ்வு ஜுன் 11, 2021 வெள்ளிக்கிழமை காலை 7 மணி அளவில் சிவகாசி தொகுதியில் கீழ்க்கண்ட பகுதிகளில் நடைபெற்றது. நிகழ்வு நடைபெற்ற இடங்கள் மற்றும் முன்னேற்பாடு 1. மம்சாபுரம் (வெம்பக்கோட்டை வடக்கு ஒன்றியம்)...

சிவகாசி தொகுதியில் கபசுரக்குடிநீர் வழங்கும் நிகழ்வு மற்றும் கிருமிநாசினி தெளிக்கும் நிகழ்வு

கபசுரக்குடிநீர் வழங்கும் நிகழ்வு மற்றும் கிருமிநாசினி தெளிக்கும் நிகழ்வு ஜுன் 12, 2021 சனிக்கிழமை காலை 7 மணி அளவில் சிவகாசி தொகுதியில் கீழ்க்கண்ட பகுதிகளில் நடைபெற்றது. நிகழ்வு நடைபெற்ற இடங்கள் மற்றும் முன்னேற்பாடு 1....

சிவகாசி தொகுதியில் கபசுரக்குடிநீர் வழங்கும் நிகழ்வு மற்றும் மரம் நடும் நிகழ்வு

சி கபசுரக்குடிநீர் வழங்கும் நிகழ்வு மற்றும் மரம் நடும் நிகழ்வு ஜுன் 13, 2021 ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை 7 மணி அளவில் சிவகாசி தொகுதியில் கீழ்க்கண்ட பகுதிகளில் நடைபெற்றது. நிகழ்வு நடைபெற்ற இடங்கள் மற்றும்...

சிவகாசி தொகுதியில் கபசுரக்குடிநீர் வழங்கும் நிகழ்வு

கபசுரக்குடிநீர் வழங்கும் நிகழ்வு ஜுன் 14, 2021 திங்கட்கிழமை காலை 7 மணி அளவில் சிவகாசி தொகுதியில் கீழ்க்கண்ட பகுதியில் நடைபெற்றது. நிகழ்வு நடைபெற்ற இடம் மற்றும் முன்னேற்பாடு 1. திருத்தங்கல் 13வது வார்டுக்குட்பட்ட முத்துமாரி...

சிவகாசி தொகுதியில் மனு அளிக்கும் நிகழ்வுகள்

மனு அளிக்கும் நிகழ்வுகள் ஜுன் 16, 2021 புதன்கிழமை காலை 10:30 மணி அளவில் சிவகாசி தொகுதியில் கீழ்க்கண்ட பகுதிகளில் நடைபெற்றது. நிகழ்வு 1 (கழிப்பறை வசதி செய்து தரக்கோரி மனு அளிக்கும் நிகழ்வு) ஆணையூர் பஞ்சாயத்து...