சிங்காநல்லூர் சட்டமன்ற தொகுதி -உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்

301

சிங்காநல்லூர் சட்டமன்ற தொகுதி 55 வது பகுதியில் 22-11-2020 உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் மற்றும் வீடு வீடாக 2021 புதிய வேட்பாளர் துண்டறிக்கை பிரச்சாரம்
நடைபெற்றது.

முந்தைய செய்திபெரம்பூர் சட்டமன்ற தொகுதி -கொடியேற்றும் விழா -குருதிகொடை முகாம்
அடுத்த செய்திதலைமை அறிவிப்பு: எழும்பூர் தொகுதிப் பொறுப்பாளர்கள் நியமனம்