கொளத்தூர் தொகுதி – மாதாந்திர கலந்தாய்வு

49

08/11/2020 அன்று ஞாயிற்றுக்கிழமை கொளத்தூர் சட்டமன்றத் தொகுதிக்கான மாதாந்திர கலந்தாய்வு தொகுதி தலைமையகமான முத்துக்குமார் குடியில் சிறப்பாக நடைபெற்றது.