குளச்சல் தொகுதி – கொடியேற்ற நிகழ்ச்சி

44

ரீத்தாபுரம் பேரூராட்சி சார்பாக கொடியேற்றல் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. இதில் பாராளுமன்ற வேட்பாளர் திரு. அனிட்டர் ஆல்வின் மற்றும் குளச்சல் தொகுதி வேட்பாளர் திருமதி. ஆன்றனி ஆஸ்லின் அவர்களும் கலந்து கொண்டார்.