கீ. வ.குப்பம் – வேளாண் சட்டங்களைத் திரும்ப பெறக்கோரி ஆர்ப்பாட்டம்

28

புதிய வேளாண் சட்டத்தை எதிர்த்து நமது கட்சியின் சார்பில் கீ. வ.குப்பம் பேருந்து நிலையம் அருகில் ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.