அம்பத்தூர் தொகுதி – 80,82,ஆவது வட்டத்தில் தேர்தல் பரப்புரை

5

01.12.2020 காலை 6 மணி முதல் 8 மணி வரை அம்பத்தூர் மேற்கு பகுதி 80வது வட்டம். திருமலை பிரியா நகர் பகுதியில் 2021 தேர்தல் பரப்புரை நடைபெற்றது.