தூத்துக்குடி – ஐயா குரூஸ் பர்னாந்து புகழ் வணக்க நிகழ்வு

99

ஓட்டப்பிடாரம் சட்டமன்ற தொகுதி சார்பாக 15 11 2020 அன்று காலை 10 மணி அளவில் தூத்துக்குடி மக்களின் தாகம் தீர்த்த ஐயா குரூஸ் பர்னாந்து அவர்களுக்கு புகழ் வணக்கம் செலுத்தப்பட்டது.