அனக்காவூர் – நாம் தமிழர் கட்சி புலிக்கொடி ஏற்றும் நிகழ்வு

11

அனக்காவூர் ஒன்றிய வாச்சனூர் கிளை கிராமத்தில்  புலிக்கொடி ஏற்றும் நிகழ்வு நடைபெற்றது