கடலூர் தொகுதி – கபசுரக் குடிநீர் வழங்கும் நிகழ்வு

13

06-09-2020 அன்று கடலூர் நடுவண் ஒன்றியம் காராமணிக்குப்பம் பகுதியில் காலை 8 மணி முதல் 10 மணி வரை கபசுரக் குடிநீர் மற்றும் முக கவசம் வழங்கும் நிகழ்வு நடைபெற்றது