ஒட்டபிடாரம் தொகுதி – புதிய கொடிகம்பம் நடுவிழா

46

ஓட்டப்பிடாரம் சட்டமன்ற தொகுதி  கருங்குளம் கிழக்கு ஒன்றியம் செக்காரக்குடி ஊராட்சியின் சார்பாக நாம் தமிழர் கட்சியின் கொடி கம்பம் ஏற்றப்பட்டது.