அரியலூர் – தொகுதி கலந்தாய்வு மற்றும் புதிய பொறுப்பாளர்கள் அறிமுக கூட்டம்

92

அரியலூர் தொகுதி புதிய பொறுப்பாளர்கள் அறிமுக கூட்டம் மற்றும் தொகுதி கலந்தாய்வு 15-11-2010 ஞாயிறு அன்று திருமானூரில் சிறப்பாக நடைபெற்றது.

 

முந்தைய செய்திஅரியலூர் தொகுதி – பனை விதை நடும் நிகழ்வு
அடுத்த செய்திதிருத்தணி தொகுதி – கிளை கட்டமைப்புக்கான கலந்தாய்வு