மதுரை வடக்கு – உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்

26

மதுரை வடக்கு தொகுதியில் அமைந்துள்ள மேலமடை பேருந்து நிறுத்தம் அருகே புதிய உறுப்பினர்களை இணைக்கும் முகமானது மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் அண்ணன் வெற்றிக்குமரன் அவர்களின் தலைமையில் நடைபெற்றது.