திருச்செங்கோடு தொகுதி -மாதாந்திர கலந்தாய்வு கூட்டம்

26

04.10.20 ஞாயிறு அன்று திருச்செங்கோடு தொகுதி சார்பாக மாதாந்திர கலந்தாய்வு கூட்டம் நடைபெற்றது.இதில் அணைத்து நிலை பொறுப்பாளர்களும் கலந்துக் கொண்டார்கள்.