குருந்தங்கோடு – ஊராட்சி கலந்தாய்வு கூட்டம்

111

குருந்தங்கோடு ஊராட்சி கலந்தாய்வு கூட்டம் நடைபெற்றது இதில் தொகுதி நிர்வாகிகள் முன்னிலையில் நிர்வாகிகள் மறுகட்டமைப்பு செய்யபட்டார்.


முந்தைய செய்திசேத்தூர் – உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்
அடுத்த செய்திசிவகாசி – பனை விதைகள் சேகரிக்கும் நிகழ்வு