காட்டுமன்னார்கோயில் தொகுதி- திலீபன் நினைவு கொடி கம்பம்

38

காட்டுமன்னார்கோயில் தொகுதி 27.09.2020 ஈகைப் போராளி லெப்டினட் கேணல் திலீபன் அவா்களது 33வது நினைவு நாள் கொடி  கம்பம் ஏற்றப்பட்டது.