காட்டுமன்னார்கோயில் தொகுதி- கொடியேற்றும் நிகழ்வு

37

கடலூர் தெற்கு மாவட்டம் காட்டுமன்னார்கோயில் சட்டமன்ற தொகுதி சார்பாக தமிழ் முழக்கம் சாகுல் அமீது நினைவு கொடி கம்பம் ஏற்றப்பட்டது.