மாதாந்திர கலந்தாய்வு கூட்டம் – வந்தவாசி – செய்யாறு தொகுதி

33

6.9.2020 அன்று திருவண்ணாமலை கிழக்கு மாவட்டம் வந்தவாசி சட்டமன்ற தொகுதி மற்றும் செய்யாறு தொகுதி பொறுப்பாளர்கள் கலந்தாய்வு சிறப்பாக நடைபெற்றது.