மாதாந்திர கலந்தாய்வு கூட்டம் – பாபநாசம் தொகுதி

21

06/09/2020 ஞாயிற்றுக்கிழமை மாலை 04:00 மணிக்கு நாம் தமிழர் கட்சி பாபநாசம் சட்டமன்றத் தொகுதியின் மாதாந்திர கலந்தாய்வு கூட்டம் நடைபெற்றது.