பனைவிதை சேகரித்தல்|விளாத்திகுளம் தொகுதி

38

விளாத்திகுளம் தொகுதி வேம்பார் பகுதியில் பனை விதைகளை நாம் தமிழர் கட்சியின் சார்பாக சேகரிக்கப்பட்டது.