தொகுதி கலந்தாய்வு—ஆற்காடு சட்டமன்றத் தொகுதி

37

ராணிபேட்டை மாவட்டம் , ஆற்காடு சட்டமன்றத்து உட்பட்ட தொகுதி கலந்தாய்வு நடைபெற்றது இதில் கட்சியின் அடுத்த கட்ட நகர்வு, வரும் சட்டமன்ற தேர்தலை எப்படி எதிர்கொள்வது என்று பற்றி விவாதிக்கப்பட்டது மற்றும் புதிய பொறுப்பாளரகள் தேர்வுசெய்ய தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது .