கலந்தாய்வு கூட்டம் – காட்டுமன்னார்கோயில் தொகுதி

24

30-08-2020 இன்று காட்டுமன்னார்கோயில் தொகுதி எள்ளேரி ஊராட்சியில் நாம் தமிழர் கட்சியின் கொள்கை விளக்க கலந்தாய்வு கூட்டம்