கபசுர குடிநீர் வழங்கும் நிகழ்வு – அண்ணாநகர் தொகுதி

15

24.08.2020) மிகச்சிறப்பாக 102வது வட்டத்தில் குஜ்ஜி தெரு, தாசில்தார் அலுவலகம் (காவல்நிலைய பூத்) அருகில் பொதுமக்களுக்கு கபசுர குடிநீர் வழங்கப்பட்டது,