பெருந்தலைவர் காமராசர் புகழ்வணக்க நிகழ்வு – கம்பம் தொகுதி

5

கம்பம் சட்ட மன்ற தொகுதி கம்பம் நகரில்  பெருந்தலைவர் காமராசர் அவர்களின் 118ஆம் ஆண்டு பிறந்தநாளை முன்னிட்டு 25.07.2020 அன்று  புகழ்வணக்கம் செலுத்தப்பட்டது.