விக்கிரவாண்டி -கப சுர சூரண குடிநீர் வழங்குதல்

10

11/04/2020 அன்று விக்கிரவாண்டி தொகுதி          உடையான் நத்தம்  கிராமத்தில் கப சுர சூரண குடிநீர் பொதுமக்களுக்கு நாம் தமிழர் கட்சியின் சார்பாக வழங்கப்பட்டது