கொரோனா நோய் தடுப்பு நடவடிக்கையாக கபசுரக்குடிநீர் வழங்கும் நிகழ்வு/ அறந்தாங்கி தொகுதி

6

நாம் தமிழர் கட்சி அறந்தாங்கி சடடமன்ற தொகுதியின் சார்பாக 16.4.2020 அன்று ஏம்பல் பகுதிகளில் கபசுரக்குடிநீர் வழங்கப்பட்டது.